மேலும்

சிறிலங்காவில் அமெரிக்க டொலரின் மதிப்பு ரூ. 173.38 ஆனது

அமெரிக்க டொலருக்கு எதிரான சிறிலங்கா நாணயத்தின் பெறுமதி இன்று வரலாற்றில் முன்னெப்போதும் இல்லாதளவுக்கு  வீழ்ச்சியைச் சந்தித்துள்ளது. 

சிறிலங்கா மத்திய வங்கி இன்று  வெளியிட்ட நாணய மாற்று விகிதங்களின் அடிப்படையில், அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் பெறுமதி, ரூபா 173.38 ஆக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த வெள்ளி்க்கிழமை அமெரிக்க டொலரின் பெறுமதி ரூபா 172.99 ஆக  இருந்தது. இன்று சிறிலங்கா ரூபாவின் மதிப்பு, மேலும், ரூபா 0.39 ஈனால் குறைவடைந்துள்ளது.

தொடர்ந்து வீழ்ச்சியடைந்து வரும் சிறிலங்கா நாணயத்தின் பெறுமதியை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் இறக்குமதிக்கான கட்டுப்பாடுகளை விதித்த போதிலும், அது பலனளிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *