மேலும்

2018இல் வணிகம் செய்ய சிறந்த நாடுகளின் பட்டியலில் சிறிலங்காவுக்கு 111 ஆவது இடம்

DoingBiz-20182018ஆம் ஆண்டில், உலகில் வணிகம் செய்வதற்கு சிறந்த நாடுகளின் பட்டியலை உலக வங்கி வெளியிட்டுள்ளது. 190 நாடுகளின் இந்தப் பட்டியலில் சிறிலங்கா 111 ஆவது இடத்தில் உள்ளது.

இந்தப் பட்டியலில் நியூசிலாந்து முதலிடத்திலும், சிங்கப்பூர் இரண்டாவது இடத்திலும், டென்மார்க் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளன.

தென்கொரியா, ஹொங்கொங், அமெரிக்கா, பிரித்தானியா, நோர்வே, ஜோர்ஜியா, சுவீடன் ஆகிய நாடுகள் முதல் பத்து இடங்களையும் பிடித்துள்ளன.

தெற்காசிய நாடுகளில், பூட்டான் 75 ஆவது இடத்திலும், இந்தியா 100 ஆவது இடத்திலும், நேபாளம் 105 ஆவது இடத்திலும், சிறிலங்கா 111 ஆவது இடத்திலும், மாலைதீவு 136 ஆவது இடத்திலும் உள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>