மேலும்

யாழ்ப்பாண மாவட்ட உள்ளூராட்சி சபைகளின் இறுதி முடிவுகள்

local-election results (2)நேற்று நடந்த உள்ளூராட்சித் தேர்தலில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் உள்ள உள்ளூராட்சி சபைகளின் இறுதி முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன.

இதுவரை வலிகாமம் கிழக்கு, வலிகாமம் தெற்கு மேற்கு, காரை நகர் பிரதேச சபைகள் மற்றும் பருத்தித்துறை நகரசபை ஆகியவற்றின் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

1. வலிகாமம் கிழக்கு பிரதேச சபை

தமிழ் அரசுக் கட்சி                     – 12,300 – 13
ஈபிடிபி                                          –   6,366 – 06
தமிழ்க் காங்கிரஸ்                     –   5,649 – 06
சுயேட்சைக் குழு                        –  3,858 – 04
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி – 3,294 – 03
சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சி        – 2,703 – 03
ஐதேக                                             –     884 -01

2. வலிகாமம் தெற்கு மேற்கு பிரதேச சபை

தமிழ் அரசுக் கட்சி                     – 10,641 – 12
ஈபிடிபி                                          –   6,305 – 07
தமிழ்க் காங்கிரஸ்                     –   4,083 – 04
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி –  2,216 – 02
ஐதேக                                             –  2,492 -02
சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சி        –     652 – 02
பொதுஜன பெரமுன                   –     198 – 01

3. காரைநகர் பிரதேச சபை

தமிழ் அரசுக் கட்சி                     –    1,623 – 03
ஐதேக                                            –   1,263 – 02
ஈபிடிபி                                          –    1,197 – 02
சுயேட்சைக் குழு                        –   1,080 – 03
தமிழ்க் காங்கிரஸ்                     –      359 – 01

1. பருத்தித்துறை நகரசபை

தமிழ்க் காங்கிரஸ்                     –   2,199 – 05
தமிழ் அரசுக் கட்சி                     –   1,880 – 03
ஈபிடிபி                                          –      777 – 01
சுயேட்சைக் குழு                        –     404 – 01
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி –    403 – 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>