மேலும்

சிறிலங்கா ரூபாவுக்கு வரலாறு காணா வீழ்ச்சி

அமெரிக்க டொலருக்கு எதிரான சிறிலங்கா ரூபாவின் மதிப்பு இன்று வரலாறு காணாத வீழ்ச்சியைச் சந்தித்தது.

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனைப் பெறுமதி 161 ரூபாவாக இன்று சிறிலங்கா மத்திய வங்கியால் வரையறுக்கப்பட்டிருந்தது.

சிறிலங்காவின் வரலாற்றில் அமெரிக்க டொலர் 161 ரூபாவுக்கு விற்கப்பட்டது இதுவேமுதல் முறையாகும்.

கடந்த ஆண்டு டிசெம்பர் மாதத்தில், அமெரிக்க டொலருக்கு எதிரான சிறிலங்கா ரூபாவின் மதிப்பு, 153 ரூபாவாக காணப்பட்டது.

ஆறு மாதங்களில் அமெரிக்க டொலருக்கு எதிரான சிறிலங்கா ரூபாவின் மதிப்பு 8 ரூபாவினால் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.

ஒரு கருத்து “சிறிலங்கா ரூபாவுக்கு வரலாறு காணா வீழ்ச்சி”

  1. ‌மன‌ோ says:

    நல்லாட்சி நாட்டு மக்களுக்கு ‌ ப‌ெற்றுக்‌ க‌ொடுத்த ‌ ப‌ொற்காலம் என கூட்டம‌ைப்பு ‌ப‌ெரு‌ம‌ைப்படும் சாதன‌ையாக காண்கிற‌ேன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *