மேலும்

சீனாவில் உள்ள பணியகங்களில் தொங்கும் மகிந்தவின் நிழற்படங்கள்

சீனாவில் உள்ள நிறுவனங்களில் சிறிலங்காவின் முன்னாள் ஆட்சியாளர் மகிந்த ராஜபக்சவின் நிழற்படங்களைக் காண முடிவதாக, பிரதி அமைச்சர் ரஞ்சன் ராமநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.

தாம் சீனாவுக்கு மேற்கொண்டிருந்த பயணத்தின் போது. முன்னணி சீன நிறுவனம் ஒன்றின் பணியகத்தில், மகிந்த ராஜபக்சவின் நிழற்படம் மாட்டப்பட்டிருந்ததை கண்டதாக அவர் கூறியுள்ளார்.

சிறிலங்காவை சீனாவுக்கு விற்பனை செய்த மகிந்த ராஜபக்சவுக்கு, அவர்களின் இதயத்தில் சிறப்பாக இடம் இருப்பதை இதன் மூலம் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *