மேலும்

ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடாளுமன்றக் குழு சிறிலங்காவுக்குப் பயணம்

eu-flagஐரோப்பிய நாடாளுமன்றத்தின் நான்கு உறுப்பினர்களைக் கொண்ட குழு இந்தவாரம் சிறிலங்காவுக்குப் பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளது. ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜீன் லம்பேர்ட் தலைமையிலான ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் குழுவே சிறிலங்கா வரவுள்ளது.

ஜிஎஸ்பி பிளஸ் வரிச்சலுகைக்கான அனைத்துலக பிரகடனங்களை சிறிலங்கா நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளதா, என்பதை ஆய்வு செய்யவும், தேசிய நல்லிணக்கம் தொடர்பான முன்னேற்றங்கள் தொடர்பாக கலந்துரையாடுவதற்காகவுமே, இந்தக் குழு சிறிலங்காவுக்குப் பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளது.

சிறிலங்கா அரசாங்கம் மற்றும் சிவில் சமூகப் பிரதிநிதிகளை ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றக் குழுவினர் சந்தித்துப் பேசவுள்ளனர்.

வடக்கிற்கும் செல்லவுள்ள இந்தக் குழுவினர், ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் நிதியுடன் முன்னெடுக்கப்படும் திட்டங்கள் குறித்தும் ஆய்வு செய்யவுள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>