மேலும்

சிறிலங்கா மத்திய வங்கியின் யாழ். பணியக செயற்பாடுகள் கிளிநொச்சிக்கு மாற்றம்

Central-Bank-of-Sri-Lankaயாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள சிறிலங்கா மத்திய வங்கியின் பிராந்திய உதவிப் பணியகத்தின் செயற்பாடுகள், கிளிநொச்சி அறிவியல் நகரில் செயற்படும், சிறிலங்கா மத்திய வங்கியின் பிராந்திய பணியகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

கடந்த ஜூன் 15ஆம் நாள் தொடக்கம், யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்த, மத்திய வங்கியின் பிராந்திய உதவிப் பணியகத்தின் செயற்பாடுகள் அனைத்தும், கிளிநொச்சியில் உள்ள அறிவியல் நகரில் செயற்படும், சிறிலங்கா மத்திய வங்கியின் பிராந்திய பணியகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

யாழ். பிராந்திய உதவிப் பணியகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட, ஊழியர் சேமலாப நிதியத்துடன் தொடர்புடைய செயற்பாடுகள், மத்திய வங்கி வெளியீடுகளை விற்பனை செய்யும் பிரிவு, நிதி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாமைத்துவம் தொடர்பான விழிப்புணர்வு  திட்டங்கள் உள்ளிட்ட செயற்பாடுகள் அனைத்தும், கிளிநொச்சி பிராந்தியப் பணியகத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *