மேலும்

சிறிலங்கா நாணயத்தின் மதிப்பு பெரும் சரிவு – டொலரின் பெறுமதி ரூபா 166.64 

தொடர்ச்சியாக சரிவைச் சந்தித்து வந்த, அமெரிக்க டொலருக்கு எதிரான சிறிலங்கா நாணயத்தின் மதிப்பு, இன்று வரலாறு காணாத வீழ்ச்சியைச் சந்தித்துள்ளது.

இன்று சிறிலங்கா மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதங்களின்படி, அமெரிக்க  டொலர் ஒன்றின் விற்பனைப் பெறுமதி, ரூபா166.64  ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு பெறுமதி, ரூபா 163.10 ஆகவும் சிறிலங்கா மத்திய வங்கியினால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்க டொலருக்கு எதிரான சிறிலங்கா நாணயப் பெறுமதி தொடர்ச்சியாக வீழ்ச்சி கண்டுவருவதால், இறக்குமதிப் பொருட்களின் விலைகள் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *