மேலும்

அஞ்சல் வாக்குகள் – வட-கிழக்கில் சஜித், தெற்கில் கோத்தா முன்னிலை

சிறிலங்கா அதிபர் தேர்தலில் அஞ்சல் மூலம் அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளின் முடிவுகள் தற்போது அதிகாரபூர்வமாக வெளிவரத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், வடக்கு கிழக்கில் சஜித் பிரேமதாசவும், ஏனைய பகுதிகளில்  கோத்தாபய ராஜபக்சவும் முன்னிலை பெற்றுள்ளனர்.

கண்டி மாவட்டம் – அஞ்சல் வாக்குகள்

கோத்தாபய ராஜபக்ச     –  34,748 ( 63.69%)
சஜித் பிரேமதாச              –  26,538  (29.88%)

கேகாலை மாவட்டம் – அஞ்சல் வாக்குகள்

கோத்தாபய ராஜபக்ச     –  19,869 ( 62.65%)
சஜித் பிரேமதாச              –   9,868   (31.12%)

குருநாகல மாவட்டம் – அஞ்சல் வாக்குகள்

கோத்தாபய ராஜபக்ச     –  45,193 ( 61.1%)
சஜித் பிரேமதாச              –  23,432  ( 31.68%)

மட்டக்களப்பு மாவட்டம் – அஞ்சல் வாக்குகள்

கோத்தாபய ராஜபக்ச     –  1,255 (11.14%)
சஜித் பிரேமதாச              –  9,221 (81.83%)

புத்தளம் மாவட்டம் – அஞ்சல் வாக்குகள்

கோத்தாபய ராஜபக்ச     –   7,645 (57.36%)
சஜித் பிரேமதாச              –  4,685 (35.15%)

யாழ்ப்பாண மாவட்டம் – அஞ்சல் வாக்குகள்

கோத்தாபய ராஜபக்ச     – 1,563 (7.37%)
சஜித் பிரேமதாச              –  17,961 (84.69%)

மாத்தறை மாவட்டம் – அஞ்சல் வாக்குகள்

கோத்தாபய ராஜபக்ச     –  19,379 (70.23%)
சஜித் பிரேமதாச              –  5,782 (20.95%)

அனுராதபுர மாவட்டம் – அஞ்சல் வாக்குகள்

கோத்தாபய ராஜபக்ச     –  28,957 (60.62%)
சஜித் பிரேமதாச              –  15,367 (32.17%)
அனுரகுமார திசநாயக்க-  2,740
 (5.74%)

அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் – அஞ்சல் வாக்குகள்

கோத்தாபய ராஜபக்ச     –  12,983 (68.94%)
சஜித் பிரேமதாச              –  3,947 (20.96%)
அனுரகுமார திசநாயக்க-  1,731
 (9.19%)

பொலன்னறுவ மாவட்டம் – அஞ்சல் வாக்குகள்

கோத்தாபய ராஜபக்ச     –  9,285 (55.71%)
சஜித் பிரேமதாச              –  5,835 (35.01%)
அனுரகுமார திசநாயக்க-  1,234
 (7.4%)

களுத்துறை மாவட்டம் – அஞ்சல் வாக்குகள்

கோத்தாபய ராஜபக்ச     –  22,586 (66%)
சஜித் பிரேமதாச              –  9,172 (26.08%)
அனுரகுமார திசநாயக்க-    1,912 (5.59%)

அம்பாறை மாவட்டம் – அஞ்சல் வாக்குகள்

கோத்தாபய ராஜபக்ச     –  10,831 (45.85%)
சஜித் பிரேமதாச              –  11,261 (47.67%)
அனுரகுமார திசநாயக்க-    1,134 (4.8%)

பதுளை மாவட்டம் – அஞ்சல் வாக்குகள்

கோத்தாபய ராஜபக்ச     –  21,772 (60.8%)
சஜித் பிரேமதாச              –  11,532(32.2%)
அனுரகுமார திசநாயக்க-    2,046 (5.71%)

நுவரெலிய மாவட்டம் – அஞ்சல் வாக்குகள்

கோத்தாபய ராஜபக்ச     –  9,151 (51.77%)
சஜித் பிரேமதாச              –  7,696 (43.54%)
அனுரகுமார திசநாயக்க-     638 (3.61%)

கொழும்பு மாவட்டம் – அஞ்சல் வாக்குகள்

கோத்தாபய ராஜபக்ச     –  21,717(65.89%)
சஜித் பிரேமதாச              –  8,294 (25.16%)
அனுரகுமார திசநாயக்க-    2229 (6.76%)

திருகோணமலை மாவட்டம் – அஞ்சல் வாக்குகள்

கோத்தாபய ராஜபக்ச     –  5,089 (36.72%)
சஜித் பிரேமதாச              –  7,871 (56.79%)
அனுரகுமார திசநாயக்க-    610 (4.4%)

மாத்தளை மாவட்டம் – அஞ்சல் வாக்குகள்

கோத்தாபய ராஜபக்ச     –  13,405 (64.43%)
சஜித் பிரேமதாச              –   6,165 (29.63%)
அனுரகுமார திசநாயக்க-       987 (4.74%)

கம்பகா மாவட்டம் – அஞ்சல் வாக்குகள்

கோத்தாபய ராஜபக்ச     –  30, 918 (65.37%)
சஜித் பிரேமதாச              –  12,125 (25.64%)
அனுரகுமார திசநாயக்க-    3,181 (6.73%)

இரத்தினபுரி மாவட்டம் – அஞ்சல் வாக்குகள்

கோத்தாபய ராஜபக்ச     –  19,061 (65.72%)
சஜித் பிரேமதாச              –  7,940  (29.42%)
அனுரகுமார திசநாயக்க-  1,678   (5.79%)

மொனராகல மாவட்டம் – அஞ்சல் வாக்களிப்பு முடிவு

கோத்தாபய ராஜபக்ச     –  13.754 (63.42%)
சஜித் பிரேமதாச              –   6,380  (29.42%)
அனுரகுமார திசநாயக்க-   1,340   (6.18%)

வன்னி மாவட்டம்அஞ்சல் வாக்களிப்பு முடிவு

கோத்தாபய ராஜபக்ச     –  1.703 (67.48%)
சஜித் பிரேமதாச              –  8 .402 (16.07%)
அனுரகுமார திசநாயக்க-      147 (1.39%)
சிவாஜிலிங்கம்                 –       144

காலி மாவட்ட அஞ்சல் வாக்களிப்பு முடிவு

கோத்தாபய ராஜபக்ச     –  25,099  (67.48%)
சஜித் பிரேமதாச              –   9 093   (24.45%)
அனுரகுமார திசநாயக்க-   2450    (6.59%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *