மேலும்

தமிழ்க்கட்சிகளின் கோரிக்கைகள் – அஸ்கிரிய மகாநாயக்கர் கடும் எதிர்ப்பு

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு உள்ளிட்ட வடக்கில் உள்ள ஐந்து தமிழ் அரசியல் கட்சிகளால் கையெழுத்திடப்பட்டுள்ள, 13 கோரிக்கைகளைக் கொண்ட ஆவணத்துக்கு, அஸ்கிரிய பீடத்தின் மகாநாயக்கர் வரகாகொடசிறி ஞானரத்தன தேரர் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த நிபந்தனைகள் பிரிவினைவாத கருத்துக்களுடன் இருப்பதாக, அஸ்கிரிய பீடத்தின் மகாநாயக்கர் மற்றும் அதன் குருமார் தெரிவித்துள்ளனர்.

அஸ்கிரிய பீடத்தின் அனுநாயக்கர் வெண்டருவே உபாலி தேரர், அஸ்கிரிய பீடத்தின் பதிவாளர் மெதகம தம்மானந்த தேரர், ரஞ்கிரி தம்புள்ள ரஜமகா விகாரையின் விகாராதிபதி கொடகம மங்கள தேரர் ஆகியோரும், தமிழ்க் கட்சிகளின் இந்தக் கோரிக்கைகளுக்கு எதிர்ப்பு வெளியிட்டுள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *